Friday, 24 July 2020


预订图书

> 每次的借阅量必须是5本,两星期后归还。
> 学生预订图书后,图书将会送到班上给学生。Tempah buku cerita


> Setiap pinjaman adalah 5 buah , tempoh pulangan 2 minggu. 
> Selepas membuat tempahan dalam talian, buku cerita akan hantar ke kelas.

*归还的书会被隔离1星期后才能被借出*
* Buku yang dipulangkan akan dikuarantin seminggu sebelum dipinjam keluar*