Wednesday, 1 July 2009

Arahan Di Padang / Gelanggang Permainan

ARAHAN KEPADA MURID-MURID SEMASA DI PADANG /
GELANGGANG PERMAINAN
1. Murid-murid yang menjalankan aktiviti di padang / gelanggang permainan harus dibawa oleh guru berkenaan ke tempat menjalankan aktiviti masing-masing.
2. Murid-murid mesti mengikuti arahan guru semasa menjalankan aktiviti.
3. Murid-murid mesti menjaga keselamatan diri sendiri.
4. Murid-murid hendaklah menjaga kebersihan tempat aktiviti.
5. Semua murid seharusnya menjaga alat-alat sukan yang digunakan semasa menjalankan aktiviti.
6. Semua murid mesti berpakaian lengkap dan sesuai semasa menjalankan aktiviti.
7. Murid-murid dikehendaki mendapatkan kebenaran guru jika hendak meninggalkan tempat aktiviti dijalankan.
8. Semua murid mesti mematuhi peraturan yang digubalkan dari semasa ke semasa.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.